Tim de Jong - Praktijk coor coaching en supervisie

Coaching en supervisie

Coaching en supervisie bij werkvragen

Prestaties en werkplezier hangen niet alleen af van vakkennis en vaardigheden, maar ook van hoe je als persoon met situaties omgaat. Wanneer je dit laatste wil veranderen of verbeteren, kan coaching of supervisie je op weg helpen.

Jouw doelen of leervragen staan centraal. Deze gaan bijvoorbeeld over:

 • omgaan met collega's, klanten of leidinggevenden
 • conflicten, gevoeligheden of gedragspatronen die je in de weg zitten
 • loopbaankeuzes, balans werk en privé
 • omgaan met werkdruk, voorkomen van burnout
 • reïntegratie, nieuwe baan

Coaching bij levensvragen

Diverse levensvragen kunnen aanleiding zijn voor een coachingtraject.

Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • levensfase- of identiteitsvragen
 • versterking van competenties en zelfvertrouwen
 • omgaan met conflicten of stress
 • leren kennen van eigen kracht en gevoelige snaren
 • zingevingvraagstukken, zoeken naar een nieuwe koers

Aanpak

Door middel van reflectie op je ervaringen focussen we op de rode draad die zichtbaar wordt en op mogelijkheden voor gedragsalternatieven. De coach/supervisor denkt mee, spiegelt, confronteert, reikt andere perspectieven aan en ondersteunt het oefenen van nieuw gedrag.
Uiteindelijk doel kan zijn een groter zelfinzicht, uitbreiding van het arsenaal aan vaardigheden of het ontdekken van nieuwe keuzemogelijkheden.

Ieder coaching- en supervisietraject is maatwerk. Bij de een wordt een gestructureerd stappenplan doorlopen gericht op een concrete, van tevoren vastgelegde doelstelling. Bij de ander ligt het einddoel minder vast, en wordt onderweg juist ruimte gecreëerd voor dat wat zich als betekenisvol en richtinggevend aandient.

Kenmerkend voor mijn benadering:

 • open mind
 • respect voor ieder individu
 • oog voor de (maatschappelijke) context
 • zelfsturend leren en empowerment

Ook groepssupervisie/coaching en e-mailcoaching behoren tot de mogelijkheden.